Betaling

Om lid te zijn bij de Alblasserdamse Reddingsbrigade dient een maandelijkse contributie te worden voldaan. De contributie bedraagt € 10,- per maand. Indien een nieuw lid zich wil inschrijven rekenen wij eenmalig € 5,00 inschrijfgeld.

U ontvangt van ons geen factuur per post maar als u aangeeft graag een factuur te ontvangen kunnen wij u deze per email verstrekken. U dient zelf de contributie per maand te betalen via een (automatische) overboeking,

Voor overboekingen geldt dat voor leden de contributie overgemaakt kan worden per bank, met de volgende codes: 
IBAN NL25 INGB 0004 4025 94 t.n.v. Alblasserdamse Reddingsbrigade, BIC INGBNL2A

Bij alle betalingen dienen naam van het lid, het lidmaatschapsnummer en de periode (maand) waarvoor wordt betaald te worden vermeld. Indien u dit achterwege laat, kan dit leiden tot onnodige vertragingen of tot weigering van deelname tot de zwemtrainingen.

Voor de contributie geldt dat deze uiterlijk op de 10e van de lopende maand binnen dient te zijn. Indien dit niet het geval is zal uiteindelijk een incassoprocedure in gang gezet worden. Alleen indien men zich na de 10e van de lopende maand als lid aanmeldt kan de contributie later voldaan worden, echter deze contributie dient dan binnen 3 weken na de inschrijving aan de vereniging te zijn voldaan. De inschrijfdatum is gelijk aan de datum waarop de eerste contributie ontvangen dient te zijn. Restitutie van betaalde contributie vindt slechts dan plaats, wanneer voor een verkeerde lidmaatschapsvorm is betaald. De plicht tot het betalen van het juiste bedrag blijft evenwel van kracht.

 

Niet aan de betaalverplichting voldaan?

In alle gevallen geldt dat de Alblasserdame Reddingsbrigade een incasso procedure in gang zal zetten indien na herhaalde verzoeken door u niet tot betaling wordt overgegaan. In elk geval bent u naast de kosten van de incassoprocedure een boete verschuldigd aan de Alblasserdamse Reddingsbrigade van € 25,00 vanaf de tweede betalingsherinnering. De Alblasserdame Reddingsbrigade zal alle juridische mogelijkheden benutten teneinde de verschuldigde bedragen te innen. Indien de contributie aan het einde van het kalenderjaar nog niet betaald is zal tot royeren van het lidmaatschap worden overgegaan. Waarbij vanzelfsprekend niet meer gebruik gemaakt kan worden van de door de Alblasserdame Reddingsbrigade georganiseerde activiteiten. Men kan dan pas weer lid worden als alle achterstallige betalingen inclusief boete van € 25,00 voldaan zijn.