Beste brigadeleden,

Op basis van de persconferentie van dinsdag 2 november hebben wij kennis genomen van het door de overheid voorgestelde nieuwe coronabeleid. Wij hebben overlegd met de manager van het zwembad en de conclusie hiervan is dat onze 18+ leden en andere 18+ aanwezigen een corona toegangsbewijs moeten kunnen overleggen bij het binnenkomen van de hal die toegang geven tot de sporthal en het zwembad.

Dit betekent dat aan iedereen die 18+ is, gevraagd zal worden naar dit bewijs. Dit kan een digitale QR code zijn of een papieren bewijs. Daarnaast is het kunnen tonen van een ID bewijs verplicht. Mocht er bij de toegangscontrole getwijfeld worden of iemand 18+ is, kan ook gevraagd worden naar het ID-bewijs.

Bent u niet in het bezit van het corona toegangsbewijs + ID bewijs dan kan er geen toegang gegeven worden tot het zwembad en de sporthal. Hierop zijn geen uitzonderingen mogelijk.

Wij vragen u daarom als ouder/verzorger om dit te organiseren voor/met uw kind en voor uzelf wanneer u de kinderen helpt met omkleden in de kleedkamers.

Zodra deze nieuwe situatie wijzigt, zullen wij u hierover informeren.

Wij begrijpen dat dit voor u als lid, ouder/verzorgervervelende consequenties kan hebben, maar vragen u begrip voor het feit dat wij slechts (en helaas) de boodschapper zijn omtrent deze nieuwe regelgeving.

Bestuur Alblasserdamse Reddingsbrigade