Bij de Alblasserdamse Reddingsbrigade doceren wij in de diplomalijn (bondsdiplom's) zoals voorgeschreven door Reddingsbrigade Nederland.
De diplomalijn is opgedeeld in een 3-tal delen waarbij deelname direct na het behalen van het zwem ABC gestart kan worden.

De volgende diploma’s kunnen behaald worden:

  • Junior Redder 1 t/m 4
  • Zwemmend Redder 1 t/m 4
  • Life Saver 1 t/m 3

 

Junior Redder 1 t/m 4

In deze diploma lijn wordt voornamelijk aandacht besteed aan zelfredzaamheid van de zwemmer. Daarnaast is het oriënteren onderwater, het gebruik van hulpmiddelen en reddingsmiddelen (JR 3 / 4) ook een punt van aandacht.

 

Zwemmend Redder 1 t/m 4

In deze diplomalijn leert de zwemmer de vervoers- en reddingsgrepen te gebruiken tot het doel “het redden van een drenkeling”. Tevens wordt de conditie van de zwemmer (verder) uitgebouwd.

 

Life Saver 1 t/m 3

In deze diplomalijn krijgt de zwemmer naast de praktijk ook theorie les. De theorielessen staat in het teken van binnenwater en de daarbij behorende gevaren. Bij Life Saver 2 krijgt de zwemmer ook les in  Eerste Hulp Aan Drenkelingen (EHAD) volgens de methoden van het Rode Kruis.