Een keer per jaar wordt er op een maandag examen gezwommen voor alle diploma’s. Tijdens deze avond komen er verschillende examinatoren van de bond om deze examens af te nemen. Meestal is de examen dag eind juni of begin juli. Vanaf het diploma Life Saver 1 gelden nog wat additionele eisen:

Theorie-examen:
Voor de Life Saver diploma’s is er naast een zwemgedeelte ook een theoretisch gedeelte. Dit wordt afgenomen door een examinator van de bond en afhankelijk van het diploma is dit een schriftelijk of mondeling examen. Het theoretische examen vindt plaats voor het zwemexamen.

 

EHBO:
Vanaf Life Saver 2 is het noodzakelijk om een EHBO diploma te hebben. De EHBO opleidingen worden binnen onze vereniging gegeven op woensdagavond. Indien je dit diploma moet gaan behalen wordt er door je instructeur meer informatie verschaft.

 

Kledingeisen:
Voor alle diploma's geldt dat er in kleding afgezwommen dient te worden. Voor de junior redders zijn er andere kledingeisen dan voor de zwemmend redders en life savers. Mocht het niet duidelijk zijn voor welk diploma wordt geoefend, en dus welke kledingeisen van toepassing zijn, dan kan dit natuurlijk nagevraagd worden bij de instructeur die lesgeeft. Omdat de kleding na een aantal onderdelen uit kan is het de bedoeling dat er onder deze kleding ook gewoon zwemkleding wordt dragen. Voor meer informatie omtrent de kleding- en schoeneisen kunt u terecht bij onze documenten.