Machtingsformulier Automatische Incasso (SEPA)

Om de contributie af te schrijven van je bankrekening dient ieder lid een machtigingsformulier te ondertekenen, een zogenaamd SEPA formulier.

Een betaling met een standaard Europese incasso kan plaatsvinden als u daar zelf toestemming voor geeft door het afgeven van een machtiging.  Noteer uw persoonlijke gegevens in onderstaand formulier, zet uw handtekening en verstuur deze machtiging. De Alblasserdamse Reddingsbrigade kan daarmee de contributie automatisch van uw rekening laten afschrijven.

VERKLARING:

Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan de Alblasserdamse Reddingsbrigade om doorlopende incasso-opdrachten te sturen naar uw bank om een bedrag van uw rekening af te schrijven en aan uw bank om doorlopend een bedrag van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van de Alblasserdamse Reddingsbrigade. Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen 8 weken na afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden. Bij het beëindigen van het lidmaatschap stopt uw automatische incassse automatisch met de geldende opzegtermijn in achtneming.

Plaats hier uw handtekening