Beëindiging van het lidmaatschap van de Alblasserdamse Reddingsbrigade dient voor het einde van de lopende maand te gebeuren, te weten per ondertekende brief of email naar ledenadministratie@rbalblasserdam.nl. Wij willen u vragen om bij de opzegging te vermelden wat de reden van opzegging is. Het is niet mogelijk zwemavonden of andere door de Alblasserdamse Reddingsbrigade georganiseerde activiteiten te bezoeken na de beëindiging van het lidmaatschap. De afmelding dient in alle gevallen vóór het einde van de maand bij de ledenadministratie binnen te zijn. Men kan slechts het lidmaatschap beëindigen, indien aan alle eerdere betalingsverplichtingen is voldaan. Het moge voor zich spreken dat het de aanbeveling verdient dit van te voren goed uit te zoeken alvorens het lidmaatschap op te zeggen. Vertraging in de opzeggingsperiode is voor eigen rekening.

Indien wordt opgezegd na het einde van de lopende maand, blijft, wanneer hieraan nog niet is voldaan, de plicht tot het betalen van de contributie van kracht. Hieruit vindt, zoals eerder vermeld geen restitutie plaats.